ROBOTY DROGOWE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych – ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na terenie  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pile przy Siemiradzkiego 18.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile informuję ,że w dokumentacji przetargowej błędnie pojawia się wadium w wysokości 2.500,00 zł, prawidłowa kwota wadium wynosi 4.500,00 zł.

 

Ogłoszenie opublikowane w dniu 04.11.2015 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 296548-2015. Termin składania ofert: 18.11.2015 godz. 12.00.

PIW_nawierzchnie_zewnetrzne_ofertowy.pdf

siwz_drogi.doc

STWiORB_Roboty_drogowe_POLBRUK.doc