Do hodowców drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile apeluje do hodowców drobiu z terenu powiatu pilskiego o nie skupowanie drobiu z podmiotów niepewnych zwłaszcza tych świadczących usługi handlu obwoźnego, drób z takich podmiotów może pochodzić  ze stref objętych obostrzeniami związanymi z występowaniem w Polsce wirusa ptasiej grypy.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile rekomenduje by w okresie wzmożonego zagrożenia wystąpieniem ptasiej grypy powstrzymywać się od sprzedaży drobiu oraz jeżeli takowy drób nabywamy sprawdzać czy nie pochodzi on z obszarów objętych nakazami oraz zakazami przemieszczania drobiu w sytuacji wystąpienia choroby zakaźnej zgodnie z  Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ustawa z dnia 11 marca 2004 r. art. 45.1., oraz rozporządzeń wydawanych przez wojewodów właściwych dla miejsc występowania choroby zakaźnej. Lista powiatów na których wystąpiła ptasia grypa jest aktualizowana na bieżąco na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, przy pomocy  komunikatów https://www.wetgiw.gov.pl/. Grypa ptaków  występuje obecnie np. w powiecie sieradzkim, kaliskim, wolsztyńskim, żuromińskim, kwidzyńskim, wyszkowski, kępiński, świebodzińskim, mławskim, ostrowskim itd. Należy przestrzegać na bieżąco zasad bioasekuracji, która to przyczynia się do ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych zwierząt

Apel do wszystkich hodowców drobiu

W związku z wystąpieniem  wirusa ptasiej grypy w woj. Wielkopolskim, Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:  

  • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
  • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
  • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Link z wiadomościami dotyczącymi ptasiej grypy  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

Wytyczne HAPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile mając na uwadze fakt, że istnieje realna możliwość zakażenia wysoce zjadliwą grypą ptaków (HAPAI) zaleca hodowcom drobiu, zwłaszcza tym, którzy utrzymują drób na ściółce, przestrzeganie następujących zasad postępowania przy utrzymywaniu ptaków:

-       słoma przeznaczona na ściółkę dla drobiu nie może zawierać w swoim składzie wierzchniej warstwy lub zewnętrznych balotów odkrytych stogów słomy, ponieważ warstwa zewnętrzna stogu może być zanieczyszczona pomiotem ptaków dzikich zakażonych HAPAI,

-       wskazane jest wykorzystanie na ściółkę słomy magazynowanej wcześniej co najmniej przez ostatnie 3 miesiące w pomieszczeniach (stodoła, magazyn) lub pod przykryciem (wiata, plandeka),

-       w przypadku korzystania ze słomy z odkrytych stogów, należy wykorzystać wyłącznie wewnętrzne baloty słomy, rezygnując z warstwy zewnętrznej stogu,

-       w przypadku zakupu słomy przez hodowcę od innej osoby zaleca się aby hodowca uczestniczył w załadunku i odbiorze słomy z miejsca dostawy, aby wykluczyć załadunek wierzchnich warstw słomy pochodzącej z odkrytych stogów,

-       w przypadku korzystania przez hodowcę drobiu z usług firm / osób wykonujących zabiegi na fermach drobiu np. grupy obcinające pazury u kaczek, grupy wyłapujące drób i wykonujące załadunek na środki transportu) należy każdorazowo sprawdzać, czy osoby te przestrzegają zasad bioasekuracji przy wejściu i wyjściu z pomieszczeń w których utrzymywany jest drób (jednorazowa odzież ochronna, środki dezynfekcyjne, czysty i zdezynfekowany sprzęt używany przez te osoby na fermie np. obcinacze, skrzynki, itp.).

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń

Nabór na kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy - zlecenia w 2021 roku

ogłoszenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3