Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń 2022/2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile ogłasza nabór na kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy - zlecenie do 31 marca 2023 roku

ogłoszenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3