Protokół z posiedzenia komisji przetargowej

PIW w Pile przedstawia skan protokołu z posiedzenia komisji przetargowej.

str 1

str 2