Protokół z posiedzenia komisji przetargowej - wynik negatywny

PIW w Pile przedstawia skan protokołu z posiedzenia komisji przetargowej - wynik negatywny