Konferencja „AKTUALNE PROBLEMY W HODOWLI BYDŁA I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA”

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

 

zapraszają na konferencję pt.:

 

„AKTUALNE PROBLEMY W HODOWLI BYDŁA I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA”,

skan pisma

zaproszenie

Wytyczne GLW w sprawie postępowania z żywymi rybami

Wytyczne GLW w sprawie postępowania z żywymi rybami

Informacja dla hodowców drobiu na temat występowania HPAI

Informacja dla hodowców drobiu na temat występowania HPAI

skan dokumentu