Wytyczne GLW w sprawie postępowania z żywymi rybami

Wytyczne GLW w sprawie postępowania z żywymi rybami

Informacja dla hodowców drobiu na temat występowania HPAI

Informacja dla hodowców drobiu na temat występowania HPAI

skan dokumentu

Nabór na kandydatów do realizacji zadań na 2018 rok

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile ogłasza nabór na kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy - zlecenia w 2018 r.

ogłoszenie o naborze ULW na 2018 rok

załącznik nr 1.doc

załącznik nr 2.pdf

załącznik nr 3.doc

Nowa informacja dla hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Ulotka

GIWz-400-76_2017