Do hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile apeluje do hodowców drobiu z terenu powiatu pilskiego o nie skupowanie drobiu z podmiotów niepewnych zwłaszcza tych świadczących usługi handlu obwoźnego, drób z takich podmiotów może pochodzić  ze stref objętych obostrzeniami związanymi z występowaniem w Polsce wirusa ptasiej grypy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile rekomenduje by w okresie wzmożonego zagrożenia wystąpieniem ptasiej grypy, oraz w związku z występowaniem choroby w krajach Europy, powstrzymywać się od sprzedaży drobiu oraz jeżeli takowy drób nabywamy sprawdzać czy nie pochodzi on z obszarów objętych nakazami oraz zakazami przemieszczania drobiu w sytuacji wystąpienia choroby zakaźnej zgodnie z  Ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ustawa z dnia 11 marca 2004 r. art. 45.1., oraz rozporządzeń wydawanych przez wojewodów właściwych dla miejsc występowania choroby zakaźnej. Lista powiatów na których wystąpiła ptasia grypa jest aktualizowana na bieżąco na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, przy pomocy  komunikatów https://www.wetgiw.gov.pl/. Należy przestrzegać na bieżąco zasad bioasekuracji, która to przyczynia się do ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych zwierząt w myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 Marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768)

 

ulotka