Wytyczne HAPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile mając na uwadze fakt, że istnieje realna możliwość zakażenia wysoce zjadliwą grypą ptaków (HAPAI) zaleca hodowcom drobiu, zwłaszcza tym, którzy utrzymują drób na ściółce, przestrzeganie następujących zasad postępowania przy utrzymywaniu ptaków:

-       słoma przeznaczona na ściółkę dla drobiu nie może zawierać w swoim składzie wierzchniej warstwy lub zewnętrznych balotów odkrytych stogów słomy, ponieważ warstwa zewnętrzna stogu może być zanieczyszczona pomiotem ptaków dzikich zakażonych HAPAI,

-       wskazane jest wykorzystanie na ściółkę słomy magazynowanej wcześniej co najmniej przez ostatnie 3 miesiące w pomieszczeniach (stodoła, magazyn) lub pod przykryciem (wiata, plandeka),

-       w przypadku korzystania ze słomy z odkrytych stogów, należy wykorzystać wyłącznie wewnętrzne baloty słomy, rezygnując z warstwy zewnętrznej stogu,

-       w przypadku zakupu słomy przez hodowcę od innej osoby zaleca się aby hodowca uczestniczył w załadunku i odbiorze słomy z miejsca dostawy, aby wykluczyć załadunek wierzchnich warstw słomy pochodzącej z odkrytych stogów,

-       w przypadku korzystania przez hodowcę drobiu z usług firm / osób wykonujących zabiegi na fermach drobiu np. grupy obcinające pazury u kaczek, grupy wyłapujące drób i wykonujące załadunek na środki transportu) należy każdorazowo sprawdzać, czy osoby te przestrzegają zasad bioasekuracji przy wejściu i wyjściu z pomieszczeń w których utrzymywany jest drób (jednorazowa odzież ochronna, środki dezynfekcyjne, czysty i zdezynfekowany sprzęt używany przez te osoby na fermie np. obcinacze, skrzynki, itp.).