Zasady wypuszczania gęsi na wybiegi.

Zasady wypuszczania gęsi na wybiegi (załącznik 1)