Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile w związku z możliwymi źródłami zakażenia na terenie województwa wielkopolskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile w związku z możliwymi źródłami zakażenia na terenie województwa wielkopolskiego- zaleca hodowcom drobiu utrzymujących drób na ściółce przestrzeganie następujących zasad postępowania przy utrzymaniu ptaków:

-słoma przeznaczona na ściółkę dla drobiu nie może zawierać w składzie wierzchniej warstwy lub zewnętrznych balotów z odkrytych stogów słomy, ponieważ warstwa zewnętrzna stogu może być zanieczyszczona pomiotem ptaków dzikich zakażonych HPAI

-wskazane jest wykorzystywanie na ściółkę słomy magazynowanej wcześniej co najmniej 3 miesiące w pomieszczeniach (stodoła, magazyn) lub pod przykryciem (wiata, plandeka)

-w przypadku korzystania ze słomy z odkrytych stogów, należy wykorzystywać wyłącznie wewnętrzne baloty słomy, rezygnując z warstwy zewnętrznej stogu

-w przypadku zakupu słomy przez hodowcę od innej osoby zalecam aby hodowca uczestniczył w załadunku i odbiorze słomy z miejsca dostawy, aby wykluczyć załadunek wierzchniej warstwy słomy pochodzącej z odkrytych stogów

- w przypadku korzystania przez hodowcę drobiu z usług firm/osób wykonujących zabiegi na fermach drobiu (grupy obcinające paznokcie u kaczek, grupy wyłapujące drób i wykonywujące załadunek na środki transportu)- należy każdorazowo sprawdzić , czy osoby te przestrzegają zasad bioasekuracji przy wejściu i wyjściu z pomieszczeń w których utrzymuje się drób (jednorazowa odzież ochronne, środki dezynfekcyjne, czysty i zdezynfekowany sprzęt używany przez te osoby na fermie np. obcinacze, skrzynki itp.). Zaleca się by hodowca każdorazowo sprawdzał wszystkie te osoby przed ich wejściem na teren kurnika oraz przy opuszczeniu kurnika.