Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile informuje właścicieli drobiu przyzagrodowego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile informuje właścicieli drobiu przyzagrodowego, że w myśl rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków należy stosować się do przepisów w nim zawartych i nie wypuszczać ptaków po za budynki gospodarcze. Nie zastosowanie się do zaleceń   art. 46 ust. 3 pkt. 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1539 ze zm.)skutkować będzie karami pieniężnymi od 0,5 do dwukrotności  (§1 ust. 1 pkt 1 lit d, §1 ust. 1 pkt2 lit c,e,g,h,i,j rozporządzenia MRiRW)